Občianske právo

Naše služby v oblasti občianskeho práva

V oblasti občianskeho práva poskytujeme nasledovné služby právnej pomoci:

vypracovanie žalôb
zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom
vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo)
zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní

zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

konzultácie k zmluvám, vypracovanie zmlúv, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní

komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
rozvod manželstva
vypracovanie a kontrola zmlúv
vydanie bezdôvodného obohatenia
ochrana osobnosti
náhrada škody spôsobenej orgánmi štátnej správy