Home

“Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem”

Publius Iuventius Celsus

“Poznať zákony neznamená pamätať si ich slová, ale poznať ich silu a moc.”

Publius Iuventius Celsus

Poradíme v týchto oblastiach

Trestné právo

Advokát v trestnom konaní predstavuje pre svojho klienta záruku uplatňovania všetkých jeho práv  v zmysle právnych predpisov. V trestnom práve je nevyhnutná rýchla a kvalifikovaná pomoc, preto neváhajte a využite vaše právo na obhajcu skôr ako by ste neuváženými krokmi poškodili seba alebo svojich blízkych.

Občianske právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu.

Obchodné právo

Obchodné právo je odvetím súkromného práva, ktoré upravuje majetkovoprávne postavenie podnikateľov a vzťahy medzi nimi v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou.

Iné oblasti práva

Advokátska kancelária poskytuje kompletné právne poradenstvo týkajúce sa obecného zriadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Rovnako v oblasti pozemkových spoločenstiev zabezpečuje právny servis v záujme predchádzania sporov podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Máme mnohoročné skúsenosti

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslava Homzu  so sídlom v Košiciach  pôsobí v oblasti poskytovania právnych služieb už od roku 1990. Advokát predtým osem rokov pôsobil ako sudca na Mestskom súde v Košiciach na trestnom úseku.  Počas svojho dlhoročného pôsobenia advokátska kancelária nazbierala bohaté skúsenosti, ktoré sú zárukou istoty pre nášho klienta.  Prvoradým cieľom advokátskej kancelárie je ochrana záujmov a práv
klienta, ktorý dosahujeme svojou odbornosťou, profesionalitou a diskrétnosťou. Pracujeme dynamicky, flexibilne a racionálne v záujme poskytovať služby na najvyššej úrovni. Advokátska kancelária je špecializovaná predovšetkým na oblasť trestného práva občianskeho práva a obchodného práva, ale aj iné právne odbory.

Sme tu pre vás


Dohodnite si stretnutie