Obchodné právo

Naše služby v oblasti obchodného práva

zastupovanie v obchodno-právnych sporoch a právne poradenstvo
zakladanie obchodných spoločností
zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri

napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné

vymáhanie pohľadávok

žaloby, zastupovanie, poradenstvo